Winter 17 vs 18

Ik ben wel eens benieuwd hoe ik de wintermaanden heb overleefd. Zeker daar ik nog altijd met het gevoel zit dat het niet zo lekker gelopen is dit jaar. Realiteit en gevoel kunnen soms mijlenver van elkaar liggen.

Nu hoe definieer je nu eigenlijk winter. Heb dan maar gekeken naar de meteorologische winter en als tweede de periode die ik gevoelsmatig bestempel als winter. Dit betreft dan de maanden november tot en met maart.

Meteorologisch 17 vs 18

2017 2018
Wandelingen 8 8
Afstand 182,45 205,39
Gemiddelde afstand 22,81 27,21
Duur 30:03:36 33:49:15

Eigen interpretatie: De volle maanden november – maart

2017 2018
Wandelingen 10 10
Afstand 221,77 301,68
Gemiddelde afstand 22,18 30,17
Duur 36:53:18 50:07:37

Met een gelijk aantal wandelingen heb ik duidelijk meer kilometers gestapt in vergelijking met de vorige winter. Dit heeft veel te maken dat ik deze keer grotere wandelingen heb uitgekozen. Dit is goed te zien aan de totale en de gemiddelde afstanden.

Ik kan enkel maar nederig mijn hoofd buigen en voor mezelf gaan toegeven dat het toch niet zo slecht verlopen is deze winter. Objectieve gegevens liegen meestal niet. Hoewel ik voortdurend met het gevoel rondloop dat het voor geen stokken vooruit is gegaan de voorbije maanden.

De zon en warmere temperaturen zullen me vanaf nu meer deugd doen en het levende minder goed gevoel wel doen verdwijnen.

De enige verklaring die ik kan bedenken is dat de maanden november en december in 2017 deprimerende maanden waren met te weinig zonneschijn. Plus een koude start van 2018 die dit deprimerend gevoel nog verder hebben versterkt.