Primeur voor Zeeland: eerste lange afstandswandeling in West-Zeeuws Vlaanderen

Persbericht

Primeur voor Zeeland: eerste lange afstandswandeling in West-Zeeuws Vlaanderen

Voor de eerste keer wordt in Zeeland een lange afstandswandeltocht georganiseerd: de 24 uur Oostburg. Waar komt dit initiatief vandaan? In tal van plaatsen in Nederland en België worden al jarenlang dit soort tochten georganiseerd. Liefhebbers van deze tochten uit Zeeland moeten er een flinke reistijd voor over hebben. Zou het niet mogelijk zijn een dergelijke tocht ook in West-Zeeuws Vlaanderen te organiseren vroegen we ons af. En zou er belangstelling voor zijn. En tevens een kans om onze mooie streek onder de aandacht te brengen. Een aantal enthousiaste wandelaars van de wandelvereniging Voor de Wind uit de gemeente Sluis– ook wandelaars met ervaring op de lange afstanden – pakten het idee op en werkten het verder uit.

Nu is het zover: de organisatie en de routes zijn rond, er kan gekozen worden uit een wandeltocht van 100 en 106 kilometer. Deze laatste afstand wordt aangeboden aan de zogenaamde “Long Distance Walkers”, een aparte categorie wandelaars in wandelland, zij krijgen een speciaal stempel wanneer ze deze afstand uitlopen. De wandeltocht vindt plaats van vrijdag 26 april 2019 tot zaterdag 27 april 2019. Start en finish zijn in Oostburg, de wandeltocht moet binnen 24 uur worden afgelegd. Op vrijdagavond 1900 uur klinkt het startschot in het centrum van Oostburg. De route voert door polders, langs kreken, over de dijk langs de Westerschelde en door authentieke dorpen. Ongeveer om de 10 kilometer is een rust- en stempellocatie, in totaal met de inschrijflocatie meegerekend 11. In Breskens, halverwege de tocht, krijgen de wandelaars een warme maaltijd aangeboden en kunnen ze droge kleren aantrekken. De eigenaren en besturen van de stempellocaties zijn zeer enthousiast om hun locatie beschikbaar te stellen en verlenen graag hun medewerking om de tocht tot een succes te maken. Zo zijn de locaties heel divers: het varieert van een middelbare school tot twee basisscholen, een multifunctioneel centrum, twee commerciële bedrijven, twee voetbalkantines, een minicamping en een dorpshuis. Op alle posten is catering aanwezig, evenals EHBO en voldoende toiletten. De totale route is gepijld en langs de route staan waar nodig verkeersregelaars om te zorgen voor een veilige oversteek van de deelnemers. Een bezemwagen achter de laatste loper is beschikbaar om uitvallers op te vangen. Wandelaars die de tocht volbrengen ontvangen een mooie herinnering.

Aanmelden kan via www.wvvoordewind.nl. Op deze site is meer informatie te vinden over de tocht, de te wandelen routes die gedownload kunnen worden, bereikbaarheid vanuit Nederland en België, het reglement enzovoort. Voor deelnemers die overnachting zoeken is er voldoende aanbod in West-Zeeuws Vlaanderen bij b&b’s, hotels en op campings.

24 uur van Oostburg

Inschrijven kan tot en met 14 april a.s.

Wandelvereniging Voor de Wind biedt al sinds 2010 jaarlijks diverse kortere wandeltochten aan die starten vanuit de verschillende dorpen in West-Zeeuws Vlaanderen en neemt momenteel de organisatie van vier avondvierdaagsen voor zijn rekening. Daarnaast verzorgt het jaarlijks de busreis naar de Kustmarathon en twee busreizen in het voor- en najaar naar mooie wandelbestemmingen in Nederland en België.