Dodentocht: Hoe statistiek kan voorspellen of iemand wel of niet uitloopt

In het EOS magazine is er een artikel verschenen die aan de hand van de gegevens van de RFID-tags kan voorspellen of iemand de Dodentocht zal of kan uitlopen of niet. Steffie van Nieuland (UGent) ging aan de slag met deze meetpunten van de afgelopen jaren die door Kadee Bornem ter hare beschikking werd gesteld. Dit met als doel het massa evenement die de Dodentocht is nog beter te stroomlijnen in de toekomst. De start in twee groepen is alvast één van de eerste zichtbare veranderingen die doorgevoerd worden naar aanleiding van het wetenschappelijk maken van het evenement.

De leeftijd speelt een belangrijke rol. Jongeren starten vlugger terwijl oudere wandelaars trager starten maar ook meer getraind aan de start komen.

Net zoals het geslacht een rol speelt, het onderzoek geeft aan dat mannen meer kans op slagen hebben dan vrouwen. Maar of dit wetenschappelijk ook correct is kan nog onvoldoende bewezen worden, daar er procentueel minder vrouwen aan de start verschijnen.

Wat de meesten onder ons ook wel al ondervonden hebben is dat de psychologische grens van de 50 km wel een belangrijke rol speelt in dit verhaal.

Zelf vond ik het verassend om te lezen dat het weer een veel minder sterk effect geeft op het al of niet uitlopen van de tocht. Dit tot wat het eigen buikgevoel zelf zegt als het een extreem natte of warme editie is. Misschien zijn de verhalen veel heroïscher op zulke momenten voor diegenen die de tocht stappen.

In de toekomst zouden het voorspellen nog accurater kunnen worden indien met de RFID matten ook legt bij het verlaten van een rustpost. Dan kan de tijd die daar doorgebracht worden eveneens meegenomen worden in de wiskundige en wetenschappelijke voorspellingen.

Het artikel in EOS magazine is vlot leesbaar en meer dan de moeite om even door te nemen.

Dodentocht: statistiek voorspelt waar en wanneer je zal opgeven

Artikel HLN

Artikel Het Nieuwsblad